Postoji li popust za drugo dijete?

Da. Za drugo i svako iduće dijete ostvarujete popust od 20%.

Imate li i druge jezike osim engleskog?

Da. Organiziramo tečajeve ranog učenja njemačkog i španjolskog jezika za djecu od 2 do 4, odnosno od 5-6 godina (program Pre-primary) i 7-8 godina (program Primary).

Ako dijete propusti sat, postoji li mogućnost nadoknade u nekoj drugoj grupi?

Dapače! Potrebna je samo prethodna najava nastavniku zbog pripreme materijala.

Kada su školski praznici?

U načelu pratimo praznike osnovnih škola s izuzetkom zimskih praznika koji su kod nas tjedan dana kraći. U šk.god. 2018./2019. nastava se ne održava: 8.10.2018. (Dan neovisnosti), 1.11.2018. (Svi sveti), 24.12.2018. - 4.1.2019. (zimski praznici), 18.4.2019. - 26.4.2019. (proljetni praznici), 1.5.2019. (Praznik rada) i 7.5.2019. (Sveti Duje). Školska godina 2018./2019. počinje 17.9.2017.

Koja je cijena nastavnih materijala?

Nastavni materijali (kufer, uložna mapa, radni listovi i DVD) plaćaju se zasebno, a cijena iznosi 100kn. Ukoliko tečaj nema popratni DVD, materijali se ne naplaćuju.