Postoji li popust za drugo dijete?

Da. Za drugo i svako iduće dijete ostvarujete popust od 20%.

Imate li i druge jezike osim engleskog?

Da. Organiziramo tečajeve ranog učenja njemačkog i španjolskog jezika za djecu od 2 – 6 godina (program Pre-primary) i 7 – 12 godina (program Primary Plus).

Ako dijete propusti sat, postoji li mogućnost nadoknade u nekoj drugoj grupi?

Dapače! Potrebna je samo prethodna najava nastavniku zbog pripreme materijala.

Kada su školski praznici?

U šk.god. 2020./2021. nastava se neće održati: 8.10.2020. (Dan neovisnosti), 1.11.2020. (Svi sveti), 24.12.2020. – 8.1.2021. (zimski praznici), 2.4.2021. – 9.4.2021. (proljetni praznici), 1.5.2021. (Praznik rada), 7.5.2021. (Sveti Duje) i 3.6.2021. (Tijelovo). Za program Playschool koji traje do kraja lipnja, nastavu nemamo još i 22.6. (Dan antifašističke borbe).

Koja je cijena nastavnih materijala?

Nastavni materijali (kufer, uložna mapa, radni listovi i šifra za pristup video materijalima) plaćaju se zasebno, a cijena iznosi 100kn.