Ime tvrtke: Fun 2 Learn, d.o.o.

Sjedište: Vidilica 6, 21 000 Split

Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno: Trgovački sud u Splitu, Registarski broj: 060313437

Broj računa: HR45 2340 0091 1106 5679 1 

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20 000 KN

Članovi uprave društva ili Direktor: Ivana Akrap Antić

Matični broj: 04215257

OIB: 72366739616