Playschool je program s izvornim govornikom veoma nalik vrtiću na engleskom jeziku namijenjenom djeci od 2 do 4, odnosno od 4 do 6 godina. Program se odvija svakim radnim danom od ponedjeljka do četvrtka po dva sata (120 minuta) u kojem djeca kroz igru, pjesmu, ples, čitanje priča i ostale didaktičke i simulativne igre, usvajaju engleski jezik.

S obzirom na neurokognitivne pretpostavke djece vrtićke dobi i visoku izloženost smislenom i svrhovitom engleskom jeziku, ovaj program stvara preduvjete usvajanju engleskog jezika na način na koji se usvaja materinski jezik, dakle spontano, bez svjesnog truda i napora.

Kognitivne prednosti dječje dvojezičnosti potvrđene su mnogim istraživanjima iz područja kognitivne lingvistike, razvojne psihologije i usvajanja drugog jezika. Vještine klasificiranja, formiranja koncepata, analogijskog zaključivanja, vizualno-prostorne vještine, metajezična svjesnost, vještina pričanja priča neke su od kognitivnih sposobnosti koje su se pokazale većima kod djece koja tečno govore dva jezika u usporedbi s jednojezičnim vršnjacima1.

Grupe od 4 do 8 polaznika omogućuju voditelju da se upozna i posveti svakom djetetu individualno, da moderira aktivnosti uvažavajući njihove različite potrebe, mogućnosti i temperamente, potiče suradnju i međusobno poštivanje, njegujući razvoj kako jezičnih tako i kognitivno-socijalnih vještina svakoga djeteta.

Ovismo o interesu, program se može održavati i petkom.

U školskoj godini 2023./2024., Playschool se održava u sljedećim terminima:

od 9:00 do 11:00 (djeca od 2 do 4 godine), od 11:00do 13:00 (djeca od 2 do 6 godina) i od 13:00 do 15:00 (djeca od 4 do 6 godina)

Za sve informacije, upise i prijave za probni tjedan obratite se mailom ili nazovite na 095/1111 333.


1 Chipongian, Lisa. “The Cognitive Advantages of Balanced Bilingualism.” School District 18 :: Home. N.p., n.d. Web. 6 July 2014.