Pre-Primary je program ranog učenja engleskog, njemačkog ili španjolskog jezika namijenjen djeci vrtićkog uzrasta (od 2 do 6 god.), a odvija se kroz 38 nastavnih sati godišnje (odnosno 38 tjedana). U fokusu svake nastavne jedinice je jedan didaktički video materijal (s my.wowenglish.com ili fun2learnworksheets.com) čiji jezični sadržaj obrađujemo kroz zabavne, vesele i dinamične satove!

Nastava se odvija u malim grupama u kombinaciji pažljivo planiranih igara i aktivnosti na podu i radnih listova za stolom, jedinstvenih u Hrvatskoj! Naime, naše radne listove s fun2learnworksheets.com i materijale našeg partnera Wowenglisha koriste nastavnici diljem svijeta, a u Hrvatskoj mi uživamo tu čast! Nadalje, dječju pažnju, interes kao i usmjerenost na ciljni vokabular održavamo aktivnostiima koje su kratke, zabavne, kinestetičke, uključuju primanje informacija kroz različite kanale, brzo se izmjenjuju, a pritom su orijentirane na ciljnu nastavnu jedinicu!

Male grupe od 4 do 8 učenika omogućuju individualan pristup svakom djetetu i osiguravaju prijateljski i prisan odnos s nastavnikom.

Program Pre-Primary realizira se u različitim varijantama (bojama) ovisno o dobi djeteta i jezičnoj kompetenciji na stranome jeziku. Početnički tečajevi za engleski jezik su Pre-Primary Blue za dvije do četiri, odnosno pet do šest godina, a nastavljački tečajevi za djecu vrtićke dobi su Pre-Primary Red, Pre-Primary Purple i Pre-Primary Pink. Održavanje nastave je radnim danima u popodnevnimterminima (u 17h, 18h i 19h), a u slučaju posebnog interesa postoji mogućnost organizacije tečaja radnim danom u prijepodnevnim satima.

Za dobnu skupinu od 2 do 4 godine, roditelj je prisutan na nastavi, pružajući djetetu potporu i pomažući mu da se usredotoči na nastavne aktivnosti, dok za stariju djecu vrtićkog uzrasta prisustvo roditelja ovisi o željama i potrebama djeteta i roditelja. Nastavne materijale djeca slušaju i gledaju kod kuće održavajući tako stalnu izloženost jeziku i cjelinama koje se obrađuju na nastavi.

Program Pre-Primary nudimo u varijanti ranog učenja ENGLESKOG, NJEMAČKOG i ŠPANJOLSKOG jezika.

Za sve informacije, upise i rezervacije obratite se mailom ili nazovite na 095/1111 333.